dissabte, 5 de març de 2011

National Day of Unplugging 2011 starts now, but only after you tweet about it

Com que al Barça ens preocupen alguna cosa més que les dones, el pròxim partit traurem l'electricitat a la llotja.