dimarts, 21 de juny de 2011

Pujol entén el "malestar" dels 'indignats'

El Mas dient que són kale borroka i el Pujol dient que els entén. No sé quin dels dos és el polític centrat i quin el polític jubilat que desvarieja.