dilluns, 17 d’octubre de 2011

Proyectos que costaron el doble de lo presupuestado languidecen en Madrid

Caja Mágica, Ciudad de la Justicia, i el tercer intent de ser seu olímpica. Ah, Madrid, la suma de todos, és el seu lema.