dimarts, 8 de novembre de 2011

Repsol YPF anuncia el mayor descubrimiento de petróleo de su historia en el sur de Argentina
El volumen de recursos recuperables alcanzaría los 927 millones de barriles equivalentes de petróleo de hidrocarburos no convencionales

Que bé, tenim petroli per deu dies més.

Consum de petroli i responsabilitat individuall'any 1995 es consumiren 70 milions de barrils per dia mentre que per l'any 2000, estimava que el consum augmentaria fins uns 80 milions de barrils al dia. Sempre que s'estanqui el ritme de consum actual, tenim petroli assegurat per uns 30 - 35 anys.

0 comments: