dilluns, 26 de desembre de 2011

En diuen austeritat
El que vol el PP és que, amb la cançoneta d'"evitar duplicitats", Catalunya no existeixi a l'exterior. Si han ficat la banya en aquest tema és, precisament, perquè les ambaixades compleixen una important funció política, però sobretot econòmica, comercial i cultural. Gasten massa? Estan mal gestionades? Parlem-ne. Però que la Generalitat impulsi i empari la internacionalització econòmica i cultural de Catalunya és una necessitat indiscutible. Recordem, ja que la única prioritat és la lluita contra la crisi, que les exportacions catalanes han crescut un 16% l'últim any, i han refermat el seu lideratge en el marc espanyol. El manteniment d'aquesta tendència és absolutament clau per a la recuperació econòmica.

Mas, veig que et segueixen prenent el pèl.

"No és l'economia, estúpid" és la seva frase.

0 comments: