divendres, 9 de desembre de 2011

La Europa a dos velocidades que imponen Alemania y Francia
A cambio de la disciplina presupuestaria, el acuerdo no contempla instaurar una verdadera solidaridad financiera entre los 17 países miembros del euro

Si no hi ha 'solidaridaz interterritorial' España no vol saber-ne res.

Alemanys, que sou uns insolidaris! :P Doneu-nos diners!!!

Disciplina pressupostària diuen... que s'ha de fer una carretera a Extremadura! s'han de fer inversions pel desenvolupament! Perquè si no ens donen els diners España mai podrà ser com Alemanya.

Doneu-nos diners! solidaritat!

Rajoy, crida tu una miqueta que ens estan prenent el que és nostre.

0 comments: