dimarts, 13 de desembre de 2011

La Generalitat durà el govern espanyol als tribunals per impagament
També ha informat que la Generalitat comunicarà convenientment aquest incompliment a les autoritats i institucions europees per defensar la "dignitat" de les institucions catalanes.

Després culpen les comunitats autònomes del dèficit. España no vals res.

0 comments: