dissabte, 21 de gener de 2012

Com és pot tancar...
Com és pot tancar les delegacions catalanes i aprovar pressuposts del govern espanyol que dedica més de 100.000.000 € (16.638.600.000 de pessetes) en promocionar la cultura espanyola a l'exterior, es a dir com diu la Camacho "la de todos".

El comportament inexplicable d'Artur Mas i els cavallers de la Convergència quadrada.