divendres, 3 de febrer de 2012

Soraya aconseja el bilingüismo "integrador y equilibrado que existe en la calle"

Soraya, el carrer integrador i equilibrat no us dóna representació política a Catalunya.