dissabte, 31 de març de 2012

Dia D: Espanya ens deu 11.000 milions d’euros
Els partits (CiU, PSC, IC i ERC) han coincidit en exigir que l’Estat pagui els 11.000 milions d’euros que ens deu Espanya.

El Gobierno dice que España cumplirá "sí o sí"

Carai tu amb España. Ho heu sentit? Complirà si o si! Estic tan emocionat que no sé quin dels dos sis triar.