dijous, 8 de març de 2012

Fomento garantiza "reflejo presupuestario" al Corredor Mediterráneo pero precisa que hay otros ejes

España és tan prehistòrica. N'estic tan cansat d'aquesta gent. Deixem-los sols ells i les seves polítiques identitàries.