dimecres, 25 d’abril de 2012

Europol advierte de que ETA sigue reclutando pese a anunciar el fin de violencia

No sé qui era que deia si vols la pau prepara la guerra.