dimecres, 2 de maig de 2012

Schulz trabajará para que el catalán sea lengua oficial pero no promete "nada"

Pobre Schulz, haurà de fer la feina que no volem fer els catalans.

0 comments: