dissabte, 30 de juny de 2012

Veten l'entrada de dos regidors de la CUP i de Toni Strubell a l'acte presidit per Felip de Borbó a Girona malgrat estar-hi convidats
quan han intentat accedir a l'acte de la Fundació Príncep de Girona presidit per Felip de Borbó. Tot i haver estat convidats formalment a l'acte i haver confirmat l'assistència, tots tres càrrecs electes han estat retinguts: se'ls ha prohibit l'entrada "per motius de seguretat" i se'ls han requisat peces de roba i material personal.

Em sembla que els borbònics van fer aquesta fundació per millorar la imatge de la família. Quin èxit.