dimarts, 24 de juliol de 2012

'Sí' al pacte fiscal
Joaquim Nadal: "No sé si a hores d'ara, en el context actual, en el moment de màxima limitació de sobirania a favor de Brussel·les i en un context de brutal restricció econòmica és realista plantejar l'objectiu de la independència."

El Joaquim Nadal no sé quin diari llegeix, però jo només sento parlar de Finlàndia i Alemanya exigint coses als estats amb deute, o sinó no posen els diners. Així que la màxima limitació de sobirania és pels pringats.

I, per tant, SI QUE ÉS HORA de demanar la independència.

"Volem més diners, més poder i una solidaritat justa que no engoleixi tota la capacitat de Catalu­nya de generar riquesa i activitat productiva, que té i tindria uns efectes empobridors i letals per Catalunya i per al conjunt de l'economia espanyola."

Quina manera d'acabar l'article. Només li calia afegir "volem l'Estatut" i tindríem un article del 2004. En fi, quina pèrdua de temps.

Per cert, fixeu-vos que el Joaquim Nadal diu que vol "una solidaritat justa que no engoleixi tota la capacitat de Catalunya". Així que si aconseguim una solidaritat que es mengi el 50% de les nostres capacitats ja estarem contents? No vas enlloc Nadal.

0 comments: