dimecres, 9 de gener de 2013

La RAE canvia el significat de 'referèndum'
abans: "Procediment jurídic pel qual se sotmeten al vot popular lleis o actes administratius que es proposa que siguin ratificats pel poble"

ara: "Procediment jurídic pel qual se sotmeten al vot popular lleis o decisions polítiques amb caràcter decisori o consultiu"
Els referèndums españols han deixat de ser actes administratius per ser decisions polítiques. I han deixat de ser ratificats pel poble per tenir caràcter decisori o consultiu.

Així a partir d'ara els españols podran dir que no es pot fer un referèndum "porque lo dice el diccionario".