dilluns, 14 d’octubre de 2013

Renfe exigirá a los camareros que hablen catalán, euskera y gallego
Estar prohibit parlar català al Congreso i estaran obligats a parlar-lo els cambrers dels trens.