dijous, 20 de setembre de 2007

"Catalunya és el doble de solidària amb Espanya que l’Alemanya occidental vers l’oriental”

La comparació és completa quan t'adones que l'Alemanya occidental no era comunista i Catalunya sortia del Franquisme igual que la resta d'Espanya. És a dir, la comparació és completa si imagines que Catalunya també sortia del comunisme igual que l'Alemanya Oriental i, a més, paga el doble que l'Alemanya Occidental.

Cada dia és més ridícul formar part d'España.