divendres, 21 de setembre de 2007

SpainNews
La pregunta interessant és: què farà La Caixa? Catalunya, econòmicament, s'obra al món i España perd importància.

Catalans, ja tenim la resposta. Prepareu les vostres llibretes. Avui comença la subscripció a Criteria CaixaCorp.

La Caixa comprará bancos en el exterior con la liquidez de Criteria
Con la nueva sociedad, que se estrenará en Bolsa en octubre, la entidad quiere dar el salto exterior.

0 comments: