dijous, 27 de març de 2008

Una revista immobiliària confon l'Antoni Castells de Polònia pel real

Necessitem una reforma del sistema educatiu que garanteixi un bilingüisme real. Els españols surten de l'escola sense un coneixement mínim de català que els permeti diferenciar entre un català disfressat i un que parli seriosament. Ho veieu que així no hi ha qui aprovi Estatuts ni res, oi?

0 comments: