dilluns, 2 de novembre de 2009

Teenage girls earn extra cash for college -- as long as they don't get pregnant

Carai aquests americans, han aconseguit ajuntar les dues grans idees del Zapatero. La llei d'avortament i aquesta falera de donar-nos diners.

0 comments: