dimarts, 23 d’octubre de 2007

Por la concordia nacional y la reforma constitucional
El próximo jueves 25 de octubre, a las 19:30 horas en el "Salón Príncipe" del Casino de Madrid, tendrá lugar la presentación de la propuesta de Reforma Constitucional promovida por las asociaciones: Convivencia Cívica Catalana, Foro Ermua, Fundación Concordia, Fundación DENAES y Fundación Papeles de Ermua; en el marco de actividades "por la concordia nacional y la reforma constitucional.

Em sembla que no tindrà gaire èxit. Primer perquè tal com diuen ells, reformar l'Estatut la Constitución no és un tema que preocupi als ciutadans. Coneixes algú que estigui preocupat per la Constitució que tenim? No. Els problemes reals dels ciutadans que no són obsessions pròpies i exclusives dels partits polítics són: els trens.

L'altre motiu és que presenten la proposta de reforma en un Casino.

Observem què diu la Constitución del Casino:

"La garantía efectiva del uso del castellano o español en todo el territorio nacional, como lengua común y oficial del Estado, tanto en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos como en el sistema educativo, sin perjuicio de la cooficialidad de las restantes lenguas españolas en los territorios en que respectivamente se hablen."

S'ha de garantir i fer efectiu l'ús del Castellà en tot el territori estatal, com a llengua comú i oficial, tan en les relacions dels ciutadans amb l'administració com en l'educació. I un cop tenim tot això ben clar, ben garantit y ben oficialitzat diu: "sin perjuicio" amb el català.

És un avanç amb la Constitució actual que només deia que el Castellà era la llengua oficial de l'Estat i que el català també és oficial als Països Catalans, i que el Català "és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció".

Del "especial respeto y protección" passaríem al "sin perjuicio". De respectar el Català passaríem a no perjudicar-lo.

I d'això en diuen 'concòrdia':

Estat d'harmonia que resulta de l'acord dels sentiments, de les idees, etc, entre dues persones o més.

Que suposo és harmonia amb ells mateixos i prescindint de nosaltres. Com diu López Tena, Catalunya no és España, i Catalunya necessita el seu estat perquè El Estado Español no defensa els nostres interessos.

0 comments: